X

Hertz Systems

Polska firma - w całości z udziałem kapitału polskiego
Jesteśmy wiodącą firmą w inżynierii elektronicznej i telematyce.
Przez ponad 25 lat tworzymy i rozwijamy najnowszą technologię w sektorach obrony, bezpieczeństwa, przestrzeni, transportu i telekomunikacji.
Nasza działalność w zakresie projektowania i produkcji sprzętu oraz systemów oparta jest o innowacyjne rozwiązania, dzięki którym możemy sprostać wysokim wymaganiom Klientów na rynku najnowszych technologii.

Idea

Ideą naszego działania jest dążenie do ustanowienia długotrwałej i partnerskiej współpracy z naszymi Klientami. Opartej na rzetelności, fachowości oraz systematyczności.
Zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania norm  ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009, naszym najważniejszym kryterium jest zadowolenie Klientów.
W roku 2011 uzyskaliśmy certyfikat AQAP 2210:2006, który potwierdził wysoką jakość w projektowaniu i rozwoju produktów opracowywanych przez naszych inżynierów.

Certyfikaty

X

Obszary działalności

Od początku koncentrowaliśmy działania wokół kultury zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • budowę oraz wymianę naukowej i technologicznej wiedzy
  • przystosowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie oraz transfer technologii i innowacji
  • usprawnianie procesów biznesowych

Nasze doświadczenia przenosimy na rynek cywilny, budując wysoko zaawansowane rozwiązania, angażując jednocześnie cywilne ośrodki naukowo – badawcze.

Swoje działania prowadzimy w dwóch obszarach:

  • rozwijanie i obsługa technologii taktycznych systemów wymiany danych na rynek wojskowy
  • rozwijanie opartych o technologię GPS systemów telematycznych dla użytkowników cywilnych
X

Kadra

Kładziemy nacisk na rozwój pracowników budując swój sukces na kapitale intelektualnym. Specyfika biznesu, w który jest zaangażowana firma wymaga od kadry znakomitego wykształcenia, otwartych umysłów oraz pełnego zaangażowania. Posiadamy zespół wykwalifikowanych specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu w pracy z agencjami rządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz z partnerami z całego świata. Nasz zespół dyplomowanych inżynierów, doktorów oraz profesorów w obszarach takich jak:

  • systemy informatyczne
  • oprogramowanie
  • elektronika
  • prace badawczo - rozwojowe

to ludzie posiadający kompetencje uznane w skali międzynarodowej. Założeniem Hertz Systems jest umiejętne wykorzystanie zdolności i kwalifikacji pracowników oraz wspieranie innowacyjności pomysłów.

Kariera

Aktualne oferty pracy:

X

Rynek Wojskowy

Posiadamy szerokie doświadczenie w obszarze obronnym związanym z NATO. Realizujemy nasze działania na rynku wojskowym w ramach kilku głównych tematów:

  • Infrastruktura Link 16
  • Infrastruktura komunikacji naziemnej G2G (Ground to Ground Communication)
  • Terminale GPS z SAASM dla platform wojskowych ze wzorcem czasu i częstotliwości
  • Satelitarny system monitorowania, raportowania i planowania
  • Monitorowanie wartowników i obiektów chronionych
  • Wojskowa infrastruktura teleinformatyczna i bezpieczeństwa
X

Rynek Cywilny

Nasza działalność w obszarze cywilnym koncentruje się na rozwijaniu i produkcji opartych o GPS zaawansowanych systemów usług lokalizacyjnych. Więcej informacji na temat produktów GPS znajduje się na stronie www.hertzgps.pl :

 

Systemy bezpieczeństwa – systemy alarmowe, sygnalizacje włamaniowe i przeciwpożarowe tworzone dla obiektów krytycznych, komercyjnych i prywatnych

X

Konkurencyjność

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, otrzymaliśmy wiele certyfikatów potwierdzających niezawodność naszych wyrobów. Produkty Hertz Systems spełniają standardy niezbędne dla wyposażenia armii amerykańskiej oraz wojsk NATO.
Jesteśmy rozpoznawalni na rynku polskim. Zdobyliśmy uznanie za oryginalność i jakość opracowywanych rozwiązań dla zastosowań cywilnych i wojskowych.
Potwierdzeniem naszej konkurencyjności jest aktywny udział w konferencjach oraz otrzymanie licznych nagród i wyróżnień.

Nagrody

Business Innovation Award - 2015 Rada Forum i Redakcja Polish Market przyznała firmie nagrodę Business Innovation Award. Otrzymują ją firmy za realizowanie innowacyjnych projektów w sektorze technologii kosmicznych i satelitarnych.
Nagroda PARP- 2015
W konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości firma otrzymała nagrodę w kategorii Technologia Kosmiczna.
Medal Euro-Atlantycki- 2015
Medal przyznany Dyrektorowi Generalnemu Zygmuntowi Rafałowi Trzaskowskiemu i firmie przez Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie za zaangażowanie i wkład w rozwój potencjału obronnego Polski i Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
Lider Bezpieczeństwa Państwa- 2014
Dwie diamentowe nagrody i jedno wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.Najwyższe Diamentowe nagrody otrzymały dwa produkty: odbiornik nawigacji satelitarnej GPS przeznaczony na platformy bojowe (model HGPSTT), urządzenie do precyzyjnej synchronizacji czasu w systemach wojskowych (model HGPST FTS).

Wybrane Rekomendacje

X

Przyszłość

Przez lata budowaliśmy nasz potencjał, zdobywając wiedzę oraz doświadczenie. Dzisiaj jesteśmy firmą, która we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Potrafimy stworzyć nowoczesny produkt, zaimplementować do realnych zastosowań praktycznych i finalnie wprowadzić na nasze linie produkcyjne.

Dzięki naszym zasobom, technologii i doświadczeniu stajemy przed wielką szansą, jaką jest współpraca z międzynarodowym przemysłem kosmicznym.

X

Infrastruktura Link 16

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy infrastrukturę dla systemu łączności naziemnej, która pozwala na korzystanie z bezpiecznej komunikacji z siłami powietrznymi, lądowymi i morskimi. Link 16 należy do jednych ze standardów NATO, które wyznaczają kryteria funkcjonowania taktycznego systemu wymiany danych.

X

Infrastruktura komunikacji naziemnej G2G (Ground to Ground Communication)

G2G umożliwia połączenie radarów wojskowych dalekiego zasięgu (struktur narodowych Sił Zbrojnych i NATO) z Ośrodkami Dowodzenia i Naprowadzania. W ramach projektu zapewniamy wykonanie infrastruktury teleinformatycznej transmisji danych dla zobrazowania sytuacji przestrzeni powietrznej nad Polską, bezpieczny przepływ danych i komunikację wraz z systemami zarządzania konfiguracją struktury teleinformatycznej.

X

Terminal GPS z SAASM dla platform wojskowych ze wzorcem czasu i częstotliwości

Ten zaawansowany technologicznie produkt umocnił znaczenie firmy Hertz Systems na międzynarodowej arenie wojskowej. Prace nad tym produktem przyniosły rezultat w postaci stworzenia odbiorników nawigacyjnych dostosowanych do jednostek pływających, śmigłowców, czołgów i obiektów zbudowanych na ich bazie.

Wojskowy odbiornik nawigacyjny wykorzystywany jest do zobrazowania dokładnego miejsca położenia własnych jednostek na polu walki.

X

Satelitarny system monitorowania, raportowania i planowania

Skonstruowany by monitorować i planować ruch wojsk w logistyce i działaniach misyjnych. Podstawowym środkiem łączności między terminalami HTZ jest GSM, a przy zaniku sieci GSM odbiornik wykorzystuje łączność satelitarną Inmarsat.

X

Monitorowanie wartowników

Funkcjonalność produktu została doceniona nagrodą Defender.

SMW2 z funkcją anty napadową dzięki przenośnym terminalom pozycjonującym umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym na mapach elektronicznych pojedynczych wartowników lub grupy wartownicze.

X

Wojskowa infrastruktura teleinformatyczna i bezpieczeństwa

Wykonujemy ekspertyzy, programy organizacyjno-użytkowe i kompleksowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla robót w planowanych i modernizowanych obiektach specjalnych. Prace projektowe wykonywane są w oparciu o normy obronne, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. Dokumenty tworzone są w bezpiecznym systemie komputerowym, certyfikowanym do pracy z dokumentami niejawnymi do klauzuli TAJNE, SECRET UE i NATO.

Instalujemy i serwisujemy zintegrowane systemy bezpieczeństwa, systemy sieci teletechnicznych, systemy BMS.

X

LOKALIZACJA

Produkt doskonale sprawdza się w firmach handlowych z rozproszonymi siłami sprzedaży. Skutecznie obniża koszty funkcjonowania, jednocześnie zapewniając pracę działu handlowego zgodnie z przyjętymi standardami obsługi klienta. Planowanie i kontrola nigdy wcześniej nie były tak proste i skuteczne.

Dowiedz się więcej i sprawdź jak szybko zwraca się inwestycja w monitoring pojazdów GPS. Więcej informacji na www.hertzgps.pl

X

LOGISTYKA

Logistyka dostarcza wiele szczegółowych danych pozwalających efektywnie zarządzać flotą pojazdów.

Monitoring pojazdów GPS odbywa się w sposób ciągły, bez przerw: urządzenie wyposażone jest w automatyczne zasilanie akumulatorowe, pozwalające mu działać nawet po odłączeniu akumulatora pojazdu. Przekazywanie wszystkich informacji następuje bez względu na położenie i warunki atmosferyczne. Montaż jest szybki, w efekcie czego przestoje pojazdów są krótkie.

Dowiedz się więcej i sprawdź jak szybko zwraca się inwestycja w monitoring pojazdów GPS. Więcej informacji na www.hertzgps.pl

X

OCHRONA

Autorski system „Klosz” to niesforsowana przez wroga zapora. Niejednokrotnie próby kradzieży monitorowanych pojazdów zostały skutecznie opanowane. System „Klosz“ to 100% odzyskanych pojazdów. Nasz produkt to nie tylko opłacalne rozwiązanie dla pojazdów ciężarowych, ochronie mogą podlegać m.in.: samochody osobowe, łodzie i sprzęt pływający czy ładunki.

Dowiedz się więcej i sprawdź jak szybko zwraca się inwestycja w monitoring ochronny. Więcej informacji na www.hertzgps.pl

X

SŁUŻBY INTERWENCYJNE

pdf do pobrania

 

Dedykowane rozwiązania dla Policji czy Pogotowia Ratunkowego. Produkt został skutecznie wdrożony w wielu Komendach Policji i Zespołach Ratownictwa Medycznego, przyczyniając się do wzrostu efektywności działań tych służb.

Dowiedz się więcej i sprawdź jak szybko zwraca się inwestycja w monitoring. Więcej informacji na www.hertzgps.pl

 

 

X

SŁUŻBY KOMUNALNE


pdf do pobrania

System spełnia wymogi dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej informacji na www.hertzgps.pl

 

X

PRODUKTY DEDYKOWANE

Posiadamy własne laboratoria oraz wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, dzięki czemu możemy sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

Więcej informacji na www.hertzgps.pl


pdf do pobrania

pdf do pobrania

 

X

LOKALIZATOR PERSONALNY


pdf do pobrania

Niewielkie rozmiary oraz długi czas pracy zapewnia bezpieczeństwo:
- Dzieciom
- Osobom starszym
- Firmom z rozproszoną kadrą (przedstawiciele handlowi, pracownicy ochrony, osoby roznoszące ulotki)
- VIP-om

Więcej informacji na www.hertzgps.pl

 

X

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Posiadamy koncesje i uprawnienia umożliwiające realizację systemów sygnalizacji włamaniowej klasy I-IV oraz systemów zabezpieczeń pożarowych zgodnych z wymaganiami CNBOP. Projektujemy i instalujemy systemy bezpieczeństwa w obiektach specjalnych, komercyjnych, muzealnych, sakralnych oraz prywatnych.

Nasze systemy opierają się na najnowocześniejszych urządzeniach wytwarzanych przez wiodących na świecie producentów w branży technologii bezpieczeństwa.

W 2001 roku rozpoczęliśmy projektowanie i produkcję wojskowych urządzeń i systemów satelitarnych, przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych NATO.

Liderem Polskiego Biznesu BCC 2012

Copyright © 2012 by Hertz Systems

All Rights Reserved

Design by Hexabit

Powered by OmegaCMS

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat Cookies w Polityce Prywatności.