Hertz Systems Ltd sp. z o.o. jest Wykonawcą projektu pt.: „System Detekcji Komunikacji Radiowej Dronów z Inteligentnym Zagłuszaniem” realizowanego w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR” – Konkurs nr 4/SZAFIR/2021.

Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu Systemu Detekcji Komunikacji Radiowej Dronów z Inteligentnym Zagłuszaniem obejmującego dwa główne, zintegrowane ze sobą komponenty tj.: szerokopasmowy skaner sygnałów radiowych i inteligentny wąskopasmowy generator sygnału zakłócającego.

Efektem projektu będzie w pełni funkcjonalny prototyp urządzenia przetestowany w warunkach rzeczywistych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13 505 144,00 zł , projekt jest w 100% finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących
bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR”.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra