EUROPEJSKI SYSTEM NAWIGACYJNY GALILEO

Alternatywą i uzupełnieniem dla istniejącego i powszechnie używanego systemu nawigacyjnego GPS będzie rozwijany aktualnie europejski system Galileo. Obecnie składa się z 23 satelitów operacyjnych (stan – kwiecień 2023), równomiernie rozmieszczonych na 3 orbitach.

Hertz Systems od wielu lat aktywnie realizuje projekty związane z rozwojem systemu Galileo poprzez prace badawczo-rozwojowe nad jakością sygnału i projektowaniem odbiorników o zwiększonej odporności na zakłócenia i regulowanym dostępie (PRS = Public Regulated Service), wymagającym bardzo wysokiej dokładności i wiarygodności danych. Odbiorniki Galileo PRS przeznaczone są dla służb publicznych (policja, pogotowie, administracja) oraz wojska.

Firma realizuje projekt o kryptonimie GEODE finansowany przez Komisję Europejską. Celem projektu jest rozwój europejskich, ustandaryzowanych odbiorników Galileo PRS kompatybilnych z GPS, dedykowanych do zastosowań wojskowych. W ramach projektu powstaną odbiorniki na platformy lądowe, morskie i powietrzne. Hertz Systems opracowuje odbiornik na platformy lądowe.

W pracach nad systemem Galileo spółka wykorzystuje swoje szerokie doświadczenie zdobyte w ponad 20 letniej pracy nad odbiornikami GPS zintegrowanymi z modułami kryptograficznymi, przeznaczonymi na platformy wojskowe.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra