OCHRONA DANYCH w CarGuard

Aplikacja mobilna „CarGuard”

 

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią zbiór zasad przetwarzania danych (dalej: „ZPD”), który określa informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych, w tym danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej CarGuard (dalej: Aplikacja) przez HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Zjednoczenia 118A, o numerze NIP: 929-16-59-380.

 

II. Dane osobowe

HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja spełniała oczekiwania użytkowników w zakresie ochrony pojazdów. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z aplikacji informujemy, że akceptując Regulamin Aplikacji wyrażają Państwo zgodę na dostęp oraz wykorzystywanie przez Aplikacje danych osobowych. Dane, o które będą Państwo proszeni w formularzach, są niezbędne do działania Aplikacji oraz realizacji usługi świadczonych w ramach Aplikacji. Podanie danych oraz zgoda na dostęp do danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych lub odmowa dostępu do danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Administratorem Państwa danych jest HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Zjednoczenia 118A, 65-120 Zielona Góra, NIP: 929-16-59-380.

 

III. Cel i rodzaje wykorzystania danych

W Aplikacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. ochrona i obsługa pojazdu,
 2. wymiana informacji o wykryciu uruchomienia pojazdu bez autoryzacji przejazdu,
 3. dostarczanie Użytkownikom informacji o nieuprawnionym uruchomieniu pojazdu,
 4. informowanie Użytkowników o produktach i usługach Operatora oraz podmiotów trzecich,
 5. Wsparcie obsługi klienta,
 6. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń.

Aplikacja zbiera i przetwarza poniższe dane:

 1. w przypadku podmiotów prawnych:
  1. nazwa, adres, kraj, e-mail, NIP, nr telefonu,
 2. w przypadku podmiotów fizycznych:
  1. imię, nazwisko, adres, kraj, e-mail, PESEL, nr telefonu,
 3. login i hasło,
 4. dane dotyczące pojazdu: nazwa, nr rejestracyjny, VIN, rok produkcji, rodzaj, marka, model, kolor, pojemność silnika,
 5. dane lokalizacyjne pojazdu nadawane z nadajnika GPS umieszczonego w pojeździe,
 6. lista kontaktów użytkownika Aplikacji.

 

Przetwarzanie danych w celach handlowych i marketingowych:

HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych, osobom, których dane kontaktowe posiada i które dobrowolnie zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z ZPD. Pod pojęciem informacji handlowej i marketingowej HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o.  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, przypomnienie o płatności), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Aplikacji.

 

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres zok@hertzsystems.com. HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

V. Zmiany ZPD

HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ZPD. Każdego użytkownika Aplikacji obowiązuje aktualna ZPD. O zmianach Polityki Prywatności, Aplikacja będzie informować w formie komunikatów w Aplikacji.

 

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do ZPD, HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o.  prosi o kontakt na adres e-mail zok@hertzsystems.com.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra