SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI

Wykonaliśmy istotne projekty dla obrony kraju w zakresie systemów łączności, w tym: infrastruktura Link 16 (łączność z F16), system łączności naziemnej G2G, system łączności ziemia-powietrze GAG, system łączności nabrzeże-statek BRASS.

Jako jeden z polskich liderów najnowszych technologii służących bezpieczeństwu narodowemu zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy infrastrukturę – sieć strukturalną dla systemu łączności naziemnej, która pozwala na korzystanie z bezpiecznej komunikacji z siłami powietrznymi – samolotami F-16.

 

  • Link 16 należy do jednego ze standardów NATO w zakresie funkcjonowania taktycznego systemu wymiany danych. W ramach inwestycji NATO na terenie Polski powstają systemy G2G, GAG, BRASS, w których uczestniczymy jako projektant i integrator. Przygotowujemy systemy do akredytacji odpowiednich służb.  Dzięki tym systemom wojsko jest przygotowane do skutecznego działania podczas współczesnych konfliktów zbrojnych oraz jest zintegrowane z pozostałymi sojusznikami z Paktu Północnoatlantyckiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.


Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
Dział Badań i Rozwoju
ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra


    Live Chat Software