POLSKI ODBIORNIK PRS

Program GALILEO na budowę europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej jest największym przemysłowym programem realizowanym w ramach UE, całkowicie niezależnym od innych istniejących systemów GNSS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008).

  • Hertz Systems bierze udział w pracach koncepcyjnych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej związanych z projektem konstelacji satelitów drugiej generacji, które mają trafić na orbitę w latach 2022-2030. W przyszłości system Galileo ma być dokładniejszy od GPS i GLONASS zapewniając promień błędu ok. 1 m na częstotliwości otwartej oraz ok. 10 cm na częstotliwości płatnej.
  • Dla użytkowników instytucjonalnych, służb ratunkowych czy wojska przewidziany jest sygnał zastrzeżony Galileo nazwany Public Regulated Services (PRS). Hertz Systems  jest jednym z nielicznych firm w NATO, które opanowały integrację modułu kryptograficznego SAASM (Selective Availability Anti-Spoofing Module) z odbiornikiem GPS. Daje to podstawy do starania się o rozwój tych kluczowych dla obronności kompetencji również w ramach budowanego europejskiego systemu Galileo.
  •  Od 2015 roku Hertz Systems prowadzi program rozwoju odbiornika PRS dla Służb Publicznych.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra