Projekty współfinansowane

Odbiornik nawigacji satelitarnej GPS-SAASM/GALILEO-PRS dla służb publicznych

Hertz Systems Ltd sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pt.: „Opracowanie w Zielonej Górze kryptograficznego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS-SAASM/GALILEO-PRS przeznaczonego dla służb publicznych”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiego rozwiązania z zakresu nawigacji tj. modułowego, dualnego, pojazdowego systemu nawigacji satelitarnej o wzmocnionej odporności na zagłuszanie i zakłócanie, gotowego na integrację modułów kryptograficznych GALILEO PRS, GPS SAASM, z przeznaczeniem dla Służb Publicznych i Sił Zbrojnych.

Odbiornik nawigacji satelitarnej GPS-SAASM/GALILEO-PRS dla służb publicznych

Wyzwanie technologiczne, którego dotyczy projekt obejmuje m.in. następujące elementy:

I. Integrację modułu kryptograficznego GALILEO PRS.

II. Integrację tajnych technologii GALILEO PRS i GPS SAASM w jednym urządzeniu.

III. Stworzenie aplikacji.

IV. Pozyskanie anteny o wzmocnionej odporności na zakłócenia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 694 399,97 zł, wydatki kwalifikowalne to 3 562 034,97 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 515 249,15 zł.

W celu efektywnej realizacji projekt jest  prowadzony w formie partnerstwa z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz firmą 4clouds.io s.c. (MŚP).

 

Etapy projektu:

Etap I (1.01.2017- 30.04.2017) – Zbieranie szczegółowych wymagań – Opracowanie koncepcji i architektury

Etap II (1.05.2017-30.09.2017) – Specyfikacja szczegółowa, schematy funkcjonalne, blokowe, określone protokoły komunikacyjne, algorytmy

Etap III (01.10.2017-30.06.2018) – Implementacja specyfikacji szczegółowej

Etap IV (1.07.2018-31.12.2018) – Integracja, testy i budowa prototypu

 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2018-12-31

Termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 2018-12-31

Umowa z Narodowym Centrum Badań i rozwoju o dofinansowanie Projektu

W dniu 19.12.2017 Hertz Systems Ltd sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie Projektu, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. : „Sieciocentryczny system monitorowania ruchu i ochrony przestrzeni powietrznej przed BSP dla prewencji w stanach zagrożenia publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów publicznych (SSAD)”.

W ramach projektu przeprowadzone będą prace badawczo-rozwojowe, których celem będzie opracowanie systemu monitorowania ruchu i ochrony przestrzeni powietrznej przed bezzałogowymi statkami/systemami powietrznymi. Produkt będzie charakteryzował się innowacyjnością w skali światowej. Zapewni ochronę infrastruktury krytycznej i obiektów użyteczności publicznych poprzez wykorzystanie sieciocentryczność, modułowość, mobilność i multisensoryczność, zapewniając automatyzacją procesów analitycznych, detekcyjnych i neutralizacyjnych wobec bezzałogowych statków powietrznych.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2017

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023

Wartość projektu: 14 306 910,36 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 10 469 990,26 zł

Poziom unijnego dofinansowania:

 • prace rozwojowe dofinansowane są w wysokości maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych,
 • prac rozwojowych dofinansowane są w wysokości maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wzrost eksportu firmy HERTZ SYSTEMS poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych na rynkach zagranicznych

Hertz Systems Ltd sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pt.: „Wzrost eksportu firmy HERTZ SYSTEMS poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych na rynkach zagranicznych”.

Przedmiotem projektu jest wzrost internacjonalizacji firmy HERTZ SYSTEMS-zwiększenie poziomu handlu zagranicznego. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji projektu w terminie: 03.07.2017; zakończenie rzeczowej realizacji projektu w terminie: 30.09.2019, termin zakończenia finansowej realizacji projektu to 31.12.2019.

HERTZ SYSTEMS weźmie udział w pięciu misjach gospodarczych (wszystkie misje do krajów spoza Europy) oraz w pięciu imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym (imprezy te odbywać się będą zarówno w Polsce, jak i poza granicą Polski). Misje będą polegały na odwiedzeniu targów i potencjalnych partnerów handlowych przez przedstawicieli firmy HERTZ SYSTEMS, natomiast w imprezach targowo-wystawienniczych Przedsiębiorstwo weźmie udział jako wystawca – prezentując firmę i ofertę na wynajętych stoiskach targowych.

Rynki docelowe projektu: Francja, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, ZEA; nie wyklucza się też pozyskania partnerów z krajów NATO oraz innych krajów na skutek wzięcia udziału w działaniach na rynku francuskim, japońskim, Korei Południowej, Tajwanu, ZEA. HERTZ SYSTEMS weźmie udział w pięciu misjach gospodarczych oraz w pięciu imprezach targowo-wystawienniczych.
Projekt będzie wdrażany etapowo, udział firmy w wydarzeniach gospodarczych przedstawia się następująco:

 • Udział w targach: MiliPol, Paryż Francja, listopad 2017
 • Udział w targach: Intersec, Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, styczeń 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Secutech, Tajpej Tajwan, kwiecień 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Information Security Expo (IST Spring) Tokio Japonia, maj 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Security Safety, Seul Korea Południowa, maj 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Computex, Tajpej Tajwan, czerwiec 2018
 • Udział w targach: Eurosatory, Paryż Francja, czerwiec 2018
 • Udział w targach: MSPO, Kielce Polska, wrzesień 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Computex, Tajpej Tajwan, czerwiec 2019
 • Udział w targach: MSPO, Kielce Polska, wrzesień 2019.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 578.100,00 zł, wydatki kwalifikowalne to 470.000,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 399 500,00 zł.

Opracowanie w Zielonej Górze wielosensorowego modułowego zestawu telemetrycznego z funkcjami analizy optymalnej jazdy i bezpiecznego poruszania się

W dniu 27.06.2018 Hertz Systems Ltd sp. z o.o. zawarła z Województwem Lubuskim umowę o dofinansowanie Projektu, w ramach Działania 1.1 „Badania i innowacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Opracowanie w Zielonej Górze wielosensorowego modułowego zestawu telemetrycznego z funkcjami analizy optymalnej jazdy i bezpiecznego poruszania się”.

 

Niniejszy projekt polegać będzie na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu udoskonalenia i nadania nowych funkcjonalności systemowi do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów Hertz GPS On-line przez firmę Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2018

Data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2020

Wartość projektu: 3 405 718,14 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 2 355 274,48 zł

 

Efektem realizacji projektu będzie innowacyjne wielosensorowe, modułowe urządzenie lokalizacyjne przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego, tj. dla flot lekkich i ciężkich, samochodów firm komunalnych, itp. w zakresie ich działań logistycznych.

 

Kryptograficzny odbiornik nawigacji satelitarnej i inercyjnej dla bezzałogowych statków powietrznych

W dniu 23.10.2019 Hertz Systems Ltd sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie Projektu, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Kryptograficzny odbiornik nawigacji satelitarnej i inercyjnej dla bezzałogowych statków powietrznych”.

Niniejszy projekt polegać będzie na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania prototypu kryptograficznego odbiornika nawigacji satelitarnej i inercyjnej dla bezzałogowych statków powietrznych.

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2020
 • Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2022
 • Wartość projektu: 1 775 875,00 zł
 • Wartość unijnego dofinansowania: 1 160 593,75 zł

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie odbiornika o zwiększonej dokładności wyznaczania miejsca położenia w stosunku do klasycznego odbiornika SAASM, zwiększonej dokładności wyznaczenia kierunku, sygnałach synchronizacji, odporności na emisje promieniowane, o niskiej wadze oraz niskiej energochłonności”

DOTACJA

W dniu 30.07.2020 r. Hertz Systems Ltd sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Projektu, w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Dotacja”.

Projekt dotyczy wsparcia Hertz Systems Ltd sp. z o.o.  w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa została udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-07-2020
 • Data zakończenia realizacji projektu: 30-09-2020-
 • Wartość projektu: 234 880,95 zł
 • Wartość unijnego dofinansowania: 234 880,95 zł

 

Efektem realizacji projektu będzie niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra