Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowe system ostrzegawczy (DSO)

System sygnalizacji pożaru (SSP) umożliwia wykrycie pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju. Dzięki temu umożliwia szybsze ugaszenie pożaru, np. przy pomocy gaśnic lub straży pożarnej. System zbudowany jest z szeregu czujek dymowych zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, które przekazują sygnał do centrali.

System DSO współdziała z czujkami SAP podając tym samym gotowe komunikaty.

Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia szybką i sprawną ewakuacją osób z miejsc objętych zagrożeniem.

System minimalizuje efekt powstawania paniki i usprawnia przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Twoje korzyści

Wykrycie pożaru w jego wstępnych fazach

Wskazanie miejsca pożaru

Poprawa bezpieczeństwa

Zgłoszenie dotyczące ewakuacji

Natychmiastowe powiadomienie służb interwencyjnych

Uruchomienie systemów oddymiania

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.


Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
Dział Badań i Rozwoju
ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra


Live Chat Software