Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Skuteczna ochrona danych osobowych nie tylko stanowi powinność prawną przedsiębiorcy, ale również zwiększa prestiż firmy i zaufanie klientów. Oferujemy w tej dziedzinie kompleksowe usługi, które zdejmą z Państwa obowiązek zagłębiania się w skomplikowane przepisy.

Wykonujemy audyt aktualnie zaimplementowanych zabezpieczeń danych, tworzymy zindywidualizowany plan działania oraz wdrażamy odpowiednie rozwiązania i nadzorujemy ochronę informacji w firmie.

Audyt ochrony danych osobowych

Współpracę z klientem rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego audytu. Sprawdzamy zgodność działań pracowników z obowiązującymi przepisami, oceniamy stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania przestrzenne, a także poziom zabezpieczenia dokumentów papierowych oraz cyfrowych.

Audyt kończy się stworzeniem raportu podsumowującego oraz zaprojektowaniem przez nas planu działania.

Outsourcing IODO

Wykonujemy outsourcing ABI (Administracja Bezpieczeństwa Informacji), który jest równoznaczny z przeniesieniem odpowiedzialność za ochronę danych osobowych z przedsiębiorcy na naszą firmę.  

Z powodu wprowadzenia w maju 2018 roku RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), część przedsiębiorców jest zobowiązana do powołania w miejsce Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Danych Osobowych (IODO).

Dotyczy to:

  • firm przetwarzających duże ilości danych
  • przedsiębiorstw przetwarzających dane wrażliwe
  • instytucji administracyjnych

 

 

Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych. Jeśli zdecydują się Państwo, aby powierzyć nam outsourcing IODO, będziemy:

  • wdrażać rozwiązania zapewniające zgodność działania firmy z wszelkimi normami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
  • szkolić i instruować pracowników
  • monitorować sytuację, upewniając się, że zasady są w firmie przestrzegane, a w razie potrzeby dostosowywać rozwiązania do nowych przepisów
  • pełnić funkcję punktu kontaktowego dla klientów, których dane są przetwarzane przez danego przedsiębiorstwo lub instytucję

Ochrona danych komputerowych

Dzisiaj większość informacji przechowywana jest w wersji cyfrowej, przez co ochrona danych w firmie polega w dużej mierze na odpowiednim zabezpieczeniu komputera i sieci wewnętrznej. Nasi specjaliści z działu IT zajmują się m.in.: konfiguracją zapory sieciowej, instalacją profesjonalnych programów antywirusowych oraz zabezpieczaniem danych archiwizowanych.

Ochrona informacji niejawnych wymaga ograniczenia do nich dostępu większości członkom załogi pracowniczej. Z tego względu dokonujemy podziału informacji, aby następnie zaszyfrować część plików. Z danych niejawnych mogą korzystać jedynie pracownicy, którym są one niezbędne podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Ochrona danych osobowych pracownika

Skupiając się na zabezpieczaniu informacji o klientach, nie można zapominać również o prawie do poufności przysługującemu pracownikom. Ochrona danych w firmie dotyczy także załogi, a nieskuteczne zabezpieczenie może doprowadzić do nałożenia na administratora danych dotkliwych kar.

Wśród danych, które powinny zostać objęte ochroną znajdują się m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, czy numer PESEL, ale także historia zatrudnienia i lista kursów zawodowych podjetych przez pracownika.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra