Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji w firmach i instytucjach jest dziś zagrożone. Nieuczciwa konkurencja, cyberprzestępcy, a także nielojalni pracownicy bardzo często mają możliwość wykradania i kasowania danych. Ich utrata może być też spowodowana zwyczajną pomyłką lub zdarzeniem losowym.

Wraz z tendencją wzrostową wartości informacji, Unia Europejska wciąż wprowadza nowe, restrykcyjne normy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Znajomość wytycznych tworzonych przez organy prawne oraz wieloletnie doświadczenie umożliwiają nam uchronienie klientów przed karami finansowymi oraz realnym zagrożeniem utraty danych.

Dane osobowe i informacje niejawne

Przechowywane i przetwarzane przez przedsiębiorców informacje można podzielić na:

  • dane niejawne dotyczące firmy
  • dane osobowe klientów, kontrahentów i pracowników

 

Nasze działania są dostosowane do najnowszych przepisów, w tym do RODO, rozporządzenia nakładającego na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Podejmujemy też współpracę z przedstawicielami sektora krytycznego, objętego restrykcyjnymi wymogami zawartymi w dyrektywie NIS (Network and Information Security).

Bezpieczeństwo informacji zapisanych na nośnikach papierowych

Wielu przedsiębiorców wciąż gromadzi dokumenty papierowe. Podejmując się zabezpieczenia informacji firmowych, sprawdzamy, w jaki sposób są przechowywane, oceniamy ich zabezpieczenia, a następnie proponujemy wdrożenie nowych rozwiązań.

Zamykane regały, szafy pancerne czy alarmy na zamkach to stosowane przez nas rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo tradycyjnych dokumentów.

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych

Informacje w formie cyfrowej są narażone na szereg niebezpieczeństw.

Główne zagrożenia to:

  • utrata danych wskutek awarii lub przypadkowego usunięcia plików,
  • kradzieże dokonywane przez podmioty zewnętrzne lub wewnętrzne,
  • sfałszowanie dokumentacji, w celu wprowadzenia w błąd pracowników przedsiębiorstwa, skutkujące stratami finansowymi i wizerunkowymi.

Przechowywane na serwerach prywatnych oraz w chmurach dane cyfrowe zabezpieczamy m.in. przez szyfrowanie. Chronione kluczami prywatnymi, pozostają niedostępne dla potencjalnych złodziei, a stworzony przez nas backup przyda się na wypadek utraty danych z powodu awarii bądź przypadkowego usunięcia.

Ataki zewnętrzne

Kontrakty handlowe, autorskie rozwiązania technologiczne, dane klientów, wyniki finansowe i wiele innych danych to łakomy kąsek dla konkurencji. Zapewnimy Państwu bezpieczeństwo w internecie, dzięki ochronie sieci wewnętrznej.

Wykorzystanie skutecznych kluczy prywatnych i odpowiednia konfiguracja zapory sieciowej zagwarantują, że wewnętrznie transmitowane dane będą docierały tylko do swoich adresatów.

Ochrona przed pracownikami

Bezpieczeństwo wrażliwych informacji bywa zagrożone nie tylko ze względu na intruzów, ale również nielojalnych pracowników. Cenne dane mogą stać się przedmiotem handlu, ponadto nieuczciwy podwładny mając niekontrolowany dostęp do danych finansowo-księgowych może dokonać ich sfałszowania.

Na życzenie klientów instalujemy systemy organizujące i monitorujące prace całych przedsiębiorstw, aby managerowie i dyrektorze mieli stały wgląd w poczynania ich podwładnych. Wszelkie niespodziewane i podejrzane działania są sygnalizowane.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra