AKTUALNOŚĆ

28 sierpnia 2017 | GPS

Jak zapewnić bezpieczeństwo osobie z chorobą Alzheimera

Jak zapewnić bezpieczeństwo osobie z chorobą Alzheimera

Zapewnienie właściwej opieki choremu na demencję lub inne schorzenia neurologiczne tak, aby nie ograniczać nadmiernie jego swobody, stanowi często poważny problem. Staje się to łatwiejsze dzięki najnowszej technologii – obecnie powszechnie dostępnej. Zaprojektowane początkowo z myślą o wykorzystaniu militarnym, nowoczesne systemy telematyczne coraz częściej stosowane są na użytek cywilny. Jednym z takich rozwiązań jest lokalizator personalny GPS. Wykorzystując sygnał satelitarny, monitoruje nieprzerwanie pozycję danej osoby.

Lokalizator personalny GPS

To niewielkich rozmiarów urządzenie w każdej chwili i z każdego miejsca umożliwia zlokalizowanie konkretnej osoby. Wystarczy, że będzie ona miała je przy sobie. Istnieje możliwość zdefiniowania tzw. bezpiecznej strefy, której każdorazowe opuszczenie będzie natychmiast sygnalizowane. Lokalizator personalny GPS, poza precyzyjnym określeniem miejsca przebywania, zapewnia dwukierunkową łączność. W celu szybkiego kontaktu może być wykorzystany jak telefon komórkowy z wpisanymi 3 dowolnymi numerami. Rozwiązanie takie nie zastąpi oczywiście troskliwej opieki najbliższych czy opiekunów, ale może stanowić cenne wsparcie w sytuacji, gdy całodobowy nadzór nie jest konieczny albo możliwy.

Przycisk SOS

Lokalizator personalny GPS nie tylko pozwala umiejscowić na interaktywnej mapie chronioną osobę, ma również wbudowany specjalny przycisk natychmiastowego wezwania pomocy. Służy głównie błyskawicznemu nawiązaniu kontaktu w nagłych okolicznościach. Funkcja automatycznego odbioru umożliwia także nasłuch otoczenia. Jeśli chory zgubi się, zabłądzi, ale także źle się poczuje, zasłabnie, przestraszy się lub zostanie napadnięty. Wystarczy, że naciśnie guzik, aby uruchomić procedurę pomocy. Obejmuje ona poinformowanie wskazanych osób oraz stacji monitorowania alarmów, która w razie potrzeby zawiadomi policję lub pogotowie ratunkowe. Dodatkowo przekaże informację, gdzie dokładnie znajduje się dana osoba, a nawet czy stoi, czy się porusza.

Schorzenia sprzężone

Funkcja natychmiastowego wezwania pomocy, jaką posiada lokalizator personalny GPS, ma szczególne znaczenie w przypadkach sprzężenia różnych schorzeń, co w podeszłym wieku występuje nader często. Osoby, które oprócz demencji, przeszły także udar, mogą mieć kłopoty z artykulacją, natomiast chory z Alzheimerem może mieć dodatkowo cukrzycę oraz depresję. Dobrze jest, gdy zapewnimy mu bezpieczeństwo i możliwość nawiązania kontaktu w każdej chwili. Zapobiega to niepotrzebnemu wyobcowaniu ze środowiska z powodu lęku przed opuszczeniem mieszkania.

Asystent personalny czy spersonalizowany?

Zajęci codziennymi obowiązkami czy pracą zawodową, możemy w każdej chwili dyskretnie asystować, naszemu podopiecznemu. Po opuszczeniu przez niego zdefiniowanej bezpiecznej strefy, jaką jest osiedle czy miejscowość, automatycznie przesłany zostaje alert na dowolne urządzenie mobilne. Istnieje sposobność, aby z pomocą lokalizatora skontaktować się z chorym i zwrócić mu uwagę, że być może pomylił kierunki lub zanadto się oddalił. Nawet przy chwilowym zaniku sygnału możliwe jest odtworzenie przebytej drogi po ponownym nawiązaniu połączenia z serwerem. Wewnętrzna pamięć lokalizatora rejestruje bowiem na bieżąco ślady tras. Funkcjonalność systemu, jak i możliwości techniczne stale są doskonalone.

Dla Jednostek Samorządów Terytorialnych

Opiekun GPS to urządzenie, które może być zakupione zarówno indywidualnie przez rodzinę chorego, jak również przez jednostki samorządów terytorialnych, które chciałyby wyposażyć w nie Domy Seniorów. Urządzenie może być przydatne szczególnie podczas wyjazdów i wycieczek starszych osób z demencją starczą, u których istnieje prawdopodobieństwo zgubienia się.

 

 

Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela nasze Biuro Obsługi Klienta:

tel. 68 328 70 03

zok@hertzsystems.com

Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie Lokalizator personalny GPS.

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.


Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
Dział Badań i Rozwoju
ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra


    Live Chat Software