AKTUALNOŚĆ

15 września 2021 | OGÓLNE

Stanowisko Zarządu Hertz Systems Ltd sp. z o.o. z dn. 9 września 2021 r.

Stanowisko Zarządu Hertz Systems Ltd sp. z o.o. z dn. 9 września 2021 r.

Stanowisko Zarządu Hertz Systems Ltd sp. z o.o. z dn. 9 września 2021 r. odnośnie artykułu pt. „Mariusz Antoni K. i abonament na legislację”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 23 sierpnia 2021 roku.

Zarząd Hertz Systems Ltd sp. z o. o. odnosząc się do treści zawartych w w/w artykule z całą stanowczością zaprzecza tezie, iż spółce Hertz Systems Ltd sp. z o. o. w trakcie współpracy z Warszawskim Centrum Legislacyjnym było zaproponowane nieuczciwe wpływanie na przetarg, czy że spółka Hertz Systems Ltd sp. z o. o. w sposób nieuczciwy wygrała przetarg.

Jednocześnie Zarząd Hertz Systems Ltd Sp. z o. o. informuje, iż przesłał do redakcji Gazety Wyborczej w dniu 6 sierpnia 2021 roku odpowiedzi na pytania redaktora przygotowującego artykuł.

W związku z insynuacjami autora artykułu Zarząd Hertz Systems Ltd. sp. z o. o. publikuje przesłane odpowiedzi, które zostały przeinaczone przez autora artykułu. Mianowicie Hertz Systems Ltd. sp. z o. o. poinformował, iż „wszelkie zakupy odbiornika GPS firmy Hertz przez wojsko poprzedzone były postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. W 2017 roku firma Hertz wygrała przetarg organizowany przez Inspektorat Uzbrojenia MON i w dniu 31 sierpnia 2017 roku podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawę 1244 kompletów wojskowego odbiornika GPS z modułem SAASM, przeznaczonych na platformy bojowe. Proszę zauważyć, iż przetarg był wyjątkowo dokładnie sprawdzony – oferty były badane przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyniku odwołania konkurencji oraz – jak się dowiedzieliśmy z doniesień prasowych – została przeprowadzona kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie tego postępowania przetargowego w Inspektoracie Uzbrojenia. W efekcie złożenia rzetelnej oferty z najniższą ceną, Hertz podpisała umowę na podstawie wygranego przetargu. (…) WCL ani jej pracownicy nigdy nie uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie jakiegokolwiek zamówienia publicznego, w tym w szczególności dotyczącego wojskowego GPS.”

Zarząd Hertz Systems Ltd sp. z o. o. informuje, iż sposób przedstawienia przez autora artykułu, iż przetarg był sprawdzany przez instytucje kontrolne w 2017 roku jest wyjątkowo nieprofesjonalny i tendencyjny zwłaszcza w stwierdzeniu „w lipcu 2017 r. do siedziby MON z kontrolą weszło CBA. Do dziś nikomu jednak nie przedstawiono w tej sprawie żadnych zarzutów.”

Zarząd Hertz Systems Ltd sp. z o. o. informuje, iż CBA w dniu 26 lipca 2017 roku wydało komunikat, z którego wynika, iż kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma charakter postępowania administracyjnego (Kontrola w inspektoracie uzbrojenia MON). Tym samym przeprowadzone postępowanie nie miało charakteru postępowania karnego.

Zarząd Hertz Systems Ltd sp. z o. o. informuje, iż w dniu 2 września 2021 roku zwrócił się do CBA z prośbą o udzielenie informacji czy na skutek przeprowadzonej kontroli zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jednakże na moment publikowania niniejszego stanowiska Zarząd nie otrzymał odpowiedzi.

Zarząd Hertz Systems Ltd sp. z o. o. podkreśla, iż Spółka wygrała przetarg w sposób uczciwy i w jego wyniku spółka dostarczyła polski produkt wysokiej jakości na warunkach lepszych niż zaproponowała konkurencja, a przeprowadzone kontrole, w tym CBA, nie wykazały nieprawidłowości.

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.


Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
Dział Badań i Rozwoju
ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra


    Live Chat Software