Sztuczne Niebo

MONITOROWANIE PRACOWNIKÓW I POJAZDÓW W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH

Hertz Systems opracowuje system Sztucznego Nieba umożliwiający monitoring osób, pojazdów i przedmiotów w miejscach, do których nie dociera sygnał GPS, np. na halach produkcyjnych lub tunelach. Indywidualnie zaprojektowany system nadajników i odbiorników pozwala stworzyć zasięg w obszarach, do których w naturalnych warunkach nie dociera sygnał GPS.

System Sztucznego Nieba Hertz Systems posiada dużą odporność na zakłócenia sygnałów radiowych. Zapewnia skuteczniejsze pozycjonowanie względem wąskopasmowych systemów RTLS, Wi-fi i Bluetooth.

 

System Sztuczne Niebo umożliwia:

  • Podgląd aktualnego położenia pracowników na mapie
  • Rysowanie tras historycznych przebytych przez pracowników
  • Definiowanie obszarów i punktów poruszania się osób
  • Generowanie raportów
  • Informowanie o alarmach

Contact

Si vous souhaitez savoir plus sur les solutions et les systèmes que nous proposons, nos consultants sont à votre disposition. Nous vous prions de contacter directement la personne de votre choix ou de remplir le formulaire ci-dessous.


Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
Pologne
Département Recherche et Développement
ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra
Pologne

Voir nos coordonnées de contact