ARMY

POTENCJAŁ I KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI

Hertz Systems Ltd Sp. z  o. o. jest jedynym polskim producentem wojskowych odbiorników nawigacji satelitarnej zintegrowanych z modułem kryptograficznym SAASM. Firma zajmuje się również rozwijaniem i obsługą technologii taktycznych systemów wymiany danych oraz infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa (systemy CCTV, KD, PPOŻ, BMS, sieci teleinformatyczne) dla obiektów wojskowych.

Nasza spółka zaprojektowała i wykonała strategiczne dla obrony kraju systemy łączności i bezpieczeństwa , wchodzące w skład struktur NATO.

Pierwsi na świecie opracowaliśmy i wdrożyliśmy na potrzeby Sił Zbrojnych RP platformowy wojskowy odbiornik GPS, rozwiązanie łączące tajną amerykańską technologię i nowatorską, w 100% polską myśl techniczną. Konstruktorzy i programiści Hertz Systems dokonali z sukcesem integracji urządzenia HGPST (Hertz GPS Terminal) z kryptograficznym modułem SAASM (Selective Availability Anti-spoofing Module). Posiadamy licencję Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych na integrację modułu kryptograficznego SAASM

Posiadamy m. in. koncesję MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu technologią wojskową i policyjną (Nr B-022/2006 z dn. 19 maja 2006 r.) oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I STOPNIA (Nr SBPK001713T z dn. 8 lutego 2013 r.), a także Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego EU SECRET i NATO SECRET. Jako jedna z nielicznych firm w kraju posiadamy kancelarię kryptograficzną i doświadczenie w rozwoju i testach sprzętu z użyciem kluczy kryptograficznych. Dysponujemy Świadectwem Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego Nr 115/2016, wydanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Hertz Systems spełnia wymagania AQAP 2110:2009 na podstawie wydanego przez Wojskową Akademię Techniczną certyfikatu w zakresie projektowania, produkcji, montażu, serwisu i sprzedaży urządzeń oraz systemów: GPS, teleinformatycznych, łączności, zabezpieczeń, automatyki i sterowania a także w zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych i telemetrycznych. WAT potwierdził również certyfikatem wymagania AQAP 2110:2006 w zakresie projektowania, rozwijania, produkcji i pielęgnowania oprogramowania na potrzeby urządzeń oraz systemów: teleinformatycznych, GPS, łączności, zabezpieczeń, automatyki i sterowania.

Hertz Systems dysponuje także certyfikatem zgodności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. Firma spełnia wymagania ISO 9001:2008.
Dwukrotnie otrzymaliśmy w 2006 i 2008 roku prestiżową nagrodę Defender Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach za system monitoringu wartowników oraz za wojskowy odbiornik nawigacji satelitarnej HGPST T. W 2014 r. uzyskaliśmy nagrodę Lider Bezpieczeństwa Państwa, a rok później przyznano nam Medal Euro-Atlantycki za działanie na rzecz obronności kraju.

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra

Biuro Handlowe w Warszawie:
ul. Arkuszowa 135
01-943 Warszawa


Zobacz dane kontaktowe

Plik (doc, docx, pdf, dot, dotx, odt, jpg, png)
Live Chat Software