Projekty współfinansowane

Odbiornik nawigacji satelitarnej GPS-SAASM/GALILEO-PRS dla służb publicznych

Hertz Systems Ltd sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pt.: „Opracowanie w Zielonej Górze kryptograficznego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS-SAASM/GALILEO-PRS przeznaczonego dla służb publicznych”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiego rozwiązania z zakresu nawigacji tj. modułowego, dualnego, pojazdowego systemu nawigacji satelitarnej o wzmocnionej odporności na zagłuszanie i zakłócanie, gotowego na integrację modułów kryptograficznych GALILEO PRS, GPS SAASM, z przeznaczeniem dla Służb Publicznych i Sił Zbrojnych.

Odbiornik nawigacji satelitarnej GPS-SAASM/GALILEO-PRS dla służb publicznych

Wyzwanie technologiczne, którego dotyczy projekt obejmuje m.in. następujące elementy:

I. Integrację modułu kryptograficznego GALILEO PRS.

II. Integrację tajnych technologii GALILEO PRS i GPS SAASM w jednym urządzeniu.

III. Stworzenie aplikacji.

IV. Pozyskanie anteny o wzmocnionej odporności na zakłócenia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 694 399,97 zł, wydatki kwalifikowalne to 3 562 034,97 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 515 249,15 zł.

W celu efektywnej realizacji projekt jest  prowadzony w formie partnerstwa z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz firmą 4clouds.io s.c. (MŚP).

 

Etapy projektu:

Etap I (1.01.2017- 30.04.2017) – Zbieranie szczegółowych wymagań – Opracowanie koncepcji i architektury

Etap II (1.05.2017-30.09.2017) – Specyfikacja szczegółowa, schematy funkcjonalne, blokowe, określone protokoły komunikacyjne, algorytmy

Etap III (01.10.2017-30.06.2018) – Implementacja specyfikacji szczegółowej

Etap IV (1.07.2018-31.12.2018) – Integracja, testy i budowa prototypu

 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2018-12-31

Termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 2018-12-31

Umowa z Narodowym Centrum Badań i rozwoju o dofinansowanie Projektu

W dniu 19.12.2017 Hertz Systems Ltd sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie Projektu, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. : „Sieciocentryczny system monitorowania ruchu i ochrony przestrzeni powietrznej przed BSP dla prewencji w stanach zagrożenia publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów publicznych (SSAD)”.

W ramach projektu przeprowadzone będą prace badawczo-rozwojowe, których celem będzie opracowanie systemu monitorowania ruchu i ochrony przestrzeni powietrznej przed bezzałogowymi statkami/systemami powietrznymi. Produkt będzie charakteryzował się innowacyjnością w skali światowej. Zapewni ochronę infrastruktury krytycznej i obiektów użyteczności publicznych poprzez wykorzystanie sieciocentryczność, modułowość, mobilność i multisensoryczność, zapewniając automatyzacją procesów analitycznych, detekcyjnych i neutralizacyjnych wobec bezzałogowych statków powietrznych.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2017

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020

Wartość projektu: 14 306 910,36 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 10 469 990,26 zł

Poziom unijnego dofinansowania:

 • prace rozwojowe dofinansowane są w wysokości maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych,
 • prac rozwojowych dofinansowane są w wysokości maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wzrost eksportu firmy HERTZ SYSTEMS poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych na rynkach zagranicznych

Hertz Systems Ltd sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pt.: „Wzrost eksportu firmy HERTZ SYSTEMS poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych na rynkach zagranicznych”.

Przedmiotem projektu jest wzrost internacjonalizacji firmy HERTZ SYSTEMS-zwiększenie poziomu handlu zagranicznego. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji projektu w terminie: 03.07.2017; zakończenie rzeczowej realizacji projektu w terminie: 30.09.2019, termin zakończenia finansowej realizacji projektu to 31.12.2019.

HERTZ SYSTEMS weźmie udział w pięciu misjach gospodarczych (wszystkie misje do krajów spoza Europy) oraz w pięciu imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym (imprezy te odbywać się będą zarówno w Polsce, jak i poza granicą Polski). Misje będą polegały na odwiedzeniu targów i potencjalnych partnerów handlowych przez przedstawicieli firmy HERTZ SYSTEMS, natomiast w imprezach targowo-wystawienniczych Przedsiębiorstwo weźmie udział jako wystawca – prezentując firmę i ofertę na wynajętych stoiskach targowych.

Rynki docelowe projektu: Francja, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, ZEA; nie wyklucza się też pozyskania partnerów z krajów NATO oraz innych krajów na skutek wzięcia udziału w działaniach na rynku francuskim, japońskim, Korei Południowej, Tajwanu, ZEA. HERTZ SYSTEMS weźmie udział w pięciu misjach gospodarczych oraz w pięciu imprezach targowo-wystawienniczych.
Projekt będzie wdrażany etapowo, udział firmy w wydarzeniach gospodarczych przedstawia się następująco:

 • Udział w targach: MiliPol, Paryż Francja, listopad 2017
 • Udział w targach: Intersec, Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, styczeń 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Secutech, Tajpej Tajwan, kwiecień 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Information Security Expo (IST Spring) Tokio Japonia, maj 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Security Safety, Seul Korea Południowa, maj 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Computex, Tajpej Tajwan, czerwiec 2018
 • Udział w targach: Eurosatory, Paryż Francja, czerwiec 2018
 • Udział w targach: MSPO, Kielce Polska, wrzesień 2018
 • Udział w misji: odwiedzenie targów Computex, Tajpej Tajwan, czerwiec 2019
 • Udział w targach: MSPO, Kielce Polska, wrzesień 2019.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 578.100,00 zł, wydatki kwalifikowalne to 470.000,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 399 500,00 zł.

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra

Biuro Handlowe w Warszawie:
ul. Arkuszowa 135
01-943 Warszawa


Zobacz dane kontaktowe

Plik (doc, docx, pdf, dot, dotx, odt, jpg, png)
Live Chat Software