SYSTEMY ANTYDRONOWE

System wykrywania i monitorowania dronów

W ostatnich kilku latach lawinowo rośnie liczba incydentów z udziałem dronów. Zagrożenia ze strony dronów wynikają z coraz większego zakresu zastosowania systemów wykorzystujących drony zarówno na polu walki jak również w cywilnych sferach życia codziennego. Duża dostępność powoduje, iż drony stają się narzędziem świata przestępczego dla działań przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, ich wykorzystanie zagraża zdrowiu i mieniu obywateli oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Drony stają się tanim i skutecznym narzędziem infiltracji i sabotażu. Zastosowanie systemu umożliwiającego wykrycie, zaalarmowanie, śledzenie i rejestrację nieuprawnionych działań z użyciem dronów, istotnie zmniejsza ryzyko poniesienia strat oraz umożliwia podjęcie działań skierowanych przeciwko agresorowi.

System wykrywania i monitorowania dronów został zaprojektowany i jest rozwijany przez polskich inżynierów z zastosowaniem m.in. innowacyjnych technologii radarowych.

Cechy charakterystyczne systemu:

  • integruje sensory akustyczny, radarowy i optyczny,
  • innowacyjny sensor radarowy, układ nadawczo-odbiorczy radaru FMCW na pasmo 10 GHz zintegrowana w jednym układzie scalonym, działający w paśmie nielicencjonowanym, 10.5 – 10.6 GHz,
  • modułowość, umożliwiająca dowolną konfigurację systemu celem ochrony sektorowej lub dookólnej,
  • ochrona obiektów lub urządzeń stacjonarnych oraz wersja mobilna, umożliwiająca pracę w każdym terenie i warunkach np. imprezy masowe, ochrona granicy państwowej),
  • praca w trybie ciągłym w każdych warunkach pogodowych,
  • autonomiczność i automatyczność działania, w tym powiadamianie i rejestracja zdarzeń,
  • przyjazny i prosty w obsłudze interfejs operatora,
  • skuteczny zasięg wykrycia i śledzenia do 1000 metrów.

System niekinetycznej dezaktywacji obcych dronów

Firma Hertz Systems oferuje również system niekinetycznej dezaktywacji obcych dronów zagrażających bezpieczeństwu, który został zaprojektowany, aby przeciwdziałać jakimkolwiek działaniom inwigilacyjnym podczas wykonywania obowiązków przez służby mundurowe. Chroni on również przed naruszeniem prywatności przez bezzałogowe systemy powietrzne. Ze względu na swoją funkcjonalność może w łatwy sposób zastąpić standardową broń palną i dzięki temu zostać użyty z większą swobodą w obszarze zabudowanym lub pośród ludności cywilnej. System dezaktywacji obcych dronów po naciśnięciu spustu wysyła sygnał zakłócający, przez co bezzałogowy system powietrzny zostaje odcięty od urządzenia sterującego, co pozwala na niemalże natychmiastowe sprowadzenie go na ziemię. System jest urządzeniem mobilnym, jednakże posiada możliwość konfiguracji z systemem stacjonarnym.

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra

Biuro Handlowe w Warszawie:
ul. Arkuszowa 135
01-943 Warszawa


Zobacz dane kontaktowe

Plik (doc, docx, pdf, dot, dotx, odt, jpg, png)
Live Chat Software